IMG_4236 Vendredi 7/01, après le train, le car
1 Vendredi 7/01, après le train, le car "club alpin" !
IMG_4237
2
IMG_4241 Samedi 8/01 matin, du coté de Méaudre
3 Samedi 8/01 matin, du coté de Méaudre
IMG_4242
4
IMG_4243
5
IMG_4244
6
IMG_4245
7
IMG_4246
8
IMG_4247
9
IMG_4248
10
IMG_4249
11
IMG_4250
12
IMG_4251
13
IMG_4252
14
IMG_4253 Samedi 8/01 après-midi, du coté de Gève
15 Samedi 8/01 après-midi, du coté de Gève
IMG_4254
16
IMG_4256
17
IMG_4257
18
IMG_4259
19
IMG_4260
20
IMG_4261
21
IMG_4262
22
IMG_4264 Dimanche 9/01, De Autrans à Gève, sous la neige.
23 Dimanche 9/01, De Autrans à Gève, sous la neige.
IMG_4265
24
IMG_4266
25
IMG_4267
26
IMG_4268
27
IMG_4269
28
IMG_4270
29
IMG_4271
30