2010-11 Barbizon

PXL000 Galle du chêne
1 Galle du chêne
PXL001
2
PXL002 Barbizon
3 Barbizon
PXL003
4
PXL004
5
PXL005
6
PXL006 Maison où vécut Millet, Barbizon
7 Maison où vécut Millet, Barbizon
PXL007 Barbizon
8 Barbizon
PXL008 Poule au Pot à Barbizon
9 Poule au Pot à Barbizon
PXL009
10
PXL010 Arrivée de Louis
11 Arrivée de Louis
PXL011
12
PXL012
13
PXL013
14
PXL014
15
PXL015
16
PXL016
17
PXL017
18